Let's Talk about Refugees / Beth am Siarad am Ffoaduriaid

When?

Event ended.

 

LET'S TALK ABOUT REFUGEES
BETH AM SIARAD AM FFOADURIAID
Free Event / Digwyddiad am Ddim

(please scroll down for Welsh)
Help us to celebrate Refugee Week, and join us for an evening of fascinating talks with Croeso Menai and friends. We will hear personal stories from a volunteer, a refugee, and a sponsor in the North Wales area, followed by a chance for you to ask questions. Tuesday, 16th June at 7pm via Zoom.

Follow the Eventbrite link below to register for free
For further enquiries, please email croesomenai@gmail.com

We look forward to seeing you!
*************************************************
Helpwch ni i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid, ymunwch am noson llawn sgyrsiau diddorol gyda Croeso Menai a'n ffrindiau. Byddwn yn clywed storiâu personol gan wirfoddolwr, ffoadur, a noddwr yn ardal Gogledd Cymru, gyda chyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau. Nos Fawrth 16eg o Fehefin am 7yh trwy Zoom.

Dilynwch linc 'Eventbrite' isod i gofrestru am ddim
E-bostiwch croesomenai@gmail.com am unrhyw ymholiadau

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Booking Instructions

Event ended.

Do you know someone who might be interested?

Email this page to them!